"Uczcie się ludzie, byście swe powinności wypełniać umieli! doskonalijcie władzę powszechnie rozumu, zbliżcie się do prawdy, szczęścia i pokoju." - Stanisław Staszic

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Grudziądzu
im. ks. Stanisława Staszica

NASZ ADRES
ul. Legionów 2
86-300 Grudządz
tel.: 56-451-36-31/32
e-mail: ckugrudz@poczta.wp.pl

      Jesteśmy jedyną państwową, publiczną szkołą w Grudziądzu, działającą od 35 lat!


Reforma programowa kształcenia ponadgimnazjalnego.
Oferta kształcenia w naszej szkole!

>>Więcej...

Targi edukacyjne - 15 września!

Zapraszamy wszystkich dorosłych w godz 11.00 - 18.00 na Skwer Handlowy - Market Piotr i Paweł - ul. Kalinkowej 82


CKU Grudziądz 2012